BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

CÁC BƯỚC ĐẦY ĐỦ THÀNH LẬP CÔNG TY (3 BƯỚC). Ms. Bích: 0967.112.912
Bước I. Gói Giấy Phép Kinh Doanh + Con Dấu Tròn Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1 Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, trụ sở, vốn… 350.000 Đ 0 3 Ngày làm việc
Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế 200.000 Đ
Đăng ký dấu tròn công ty 450.000 Đ
TỔNG CỘNG 850.000 Đ 3 Ngày làm việc

 

Bước II. Đăng ký thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
2 Đăng bố cáo thành lập Miễn phí 100.000 Đ 1 Ngày làm việc
Đăng công bố mẫu dấu tròn công ty Miễn phí 0
Hỗ trợ thủ tục mở tài khoản ngân hàng (VCB,ACB) Miễn phí 0
TỔNG CỘNG 100.000 Đ 1 Ngày làm việc

 

Bước III. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
3 Đăng ký nộp thuế môn bài 450.000 Đ Tùy theo vốn điều lệ
(từ 2 đến 3 triệu/năm)
1 Ngày làm việc
Đăng ký hình thức kế toán 0
Đăng ký phương pháp tính thuế
Đăng ký bổ nhiệm giám đốc
Đăng ký bổ nhiệm kế toán
Đăng ký mua thiết bị chữ ký số Tùy số năm
Đăng ký hóa đơn Tùy số lượng

 

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Thay Đổi / Cấp Lại Giấy phép kinh doanh Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1 Cấp lại Giấy phép kinh doanh (mất, hư hỏng…) 450.000 Đ 300.000 Đ 3 Ngày làm việc
2 Thay đổi tên Công ty 450.000 Đ 300.000 Đ
3 Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 450.000 Đ 300.000 Đ
4 Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 450.000 Đ 300.000 Đ
5 Thay đổi Thành viên – Cổ đông góp vốn 450.000 Đ 300.000 Đ
6 Thay đổi vốn điều lệ công ty 450.000 Đ 300.000 Đ
7 Thay đổi người đại diện pháp luật / chủ tịch 450.000 Đ 300.000 Đ
8 Chuyển đổi loại hình công ty 450.000 Đ 300.000 Đ
9 Tạm ngưng/hoạt đông lại 450.000 Đ 0

Lưu ý:

     –  Sở kế hoạch đầu tư thu phí 100.000 VND để đăng công bố bắt buộc cho tất cả các công ty thay đổi GPKD

 

THÀNH LẬP/THAY ĐỔI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Thành lập / Thay Đổi Đơn Vị Phụ Thuộc Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1 Thành lập chi nhánh công ty 450.000 Đ 100.000 Đ 3 Ngày làm việc
2 Thành lập văn phòng đại diện công ty 450.000 Đ 100.000 Đ
3 Thành lập Điểm kinh doanh 450.000 Đ 100.000 Đ
4 Thay đổi thông tin chi nhánh công ty 450.000 Đ 100.000 Đ
5 Thay đổi thông tin văn phòng đại diện 450.000 Đ 100.000 Đ

 

GIẢI THỂ CÔNG TY / ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Giải Thể Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1 Công Ty Tùy hồ sơ 0

Tùy hồ sơ

2 Chi Nhánh / Văn Phòng Đại Diện 1.500.000 Đ 0 3 Ngày làm việc
3 Địa điểm kinh doanh 1.500.000 Đ 0

 

THÀNH LẬP/THAY CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Thành lập / Thay Đổi  Phí Dịch Vụ Thời Gian
1 Công Ty 1.500 USD 30 Ngày làm việc
2 Chi Nhánh / Văn Phòng Đại Diện 500 USD
3 Địa điểm kinh doanh 500 USD

 

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Báo Cáo Thuế  Phí Dịch Vụ Thời Gian
1 Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra/ đầu vào theo đúng quy định 300.000 Đ Tháng, Quý, Năm
2 Nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định 
3 Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
4 Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính
5 Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế của công ty

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Kế Toán Trọn Gói  Phí Dịch Vụ Thời Gian
1 Bổ nhiệm và đứng tên kế toán theo qui định

500.000 Đ

(không phát sinh)

Tháng, Quý, Năm
2 Dịch vụ báo cáo thuế
3 Lập sổ sách kế toán, nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm
4 Lập Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho
5 Lập Bảng lương, Bảng chấm công
6 Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
7 Quyết toán thuế 
8 Lập Báo cáo tài chính
9 Thông báo cho Khách hàng về nghĩa vụ thuế phải nộp
10 Giải trình với Cơ quan thuế khi được yêu cầu
11 Chịu trách nhiệm khai báo đúng hạn

 

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. Ms. Bích: 0967.112.912
STT Số Lượng Hóa Đơn Giá tiền Phí thiết kế khởi tạo hóa đơn mẫu Thành tiền
1 150 400.000 200.000 600.000
2 300 600.000 200.000 800.000
3 500 800.000 200.000 1.000.000
4 1000 1.500.000 200.000 1.700.000
5 2000 2.000.000 200.000 2.200.000
6 5000 3.000.000 200.000 3.200.000
7 10000 5.000.000 200.000 5.200.000
8 50000 20.000.000 200.000 20.200.000
9 100000 35.000.000 200.000 35.200.000

 

CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍNH – GIÁ RẺ NHẤT – DỄ DÀNG

Công ty TNHH SX KD TOÀN CẦU

Địa chỉ: 66/1 TTN04, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM
Email: tuvanlegia10@gmail.com

Hotline: Ms. Bích: 0967.112.912